Sürdürülebilirlik Politikası
Sürdürülebilirlik Politikası

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

-Sürdürülebilirlik bakış açısını otelimizin kültürü haline getirmek,

-Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasal gerekliliklere uymak,

-Tüm çalışanlarımıza eşit davranarak eğitim ve gelişimlerini gözetmek,

-Misafir memnuniyetini ön planda tutmak, her türlü kaynaktan gelen şikayet ve önerileri etik ilkeler çerçevesinde değerlendirmek ve misafirlerimizi bu konuda şeffaf şekilde bilgilendirmek,

-Doğal ve kültürel mirası korumak ve tanıtmak,

-Doğal kaynaklarımızın verimli kullanımını sağlamak amacıyla misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirmek,

-Su tasarrufu sağlayarak kişi başı su tüketimini düşürmek,

-Enerji tasarrufu sağlayarak kişi başı enerji tüketimini düşürmek,

-Daha az enerji tüketen ve çevreye duyarlı ekipman alımına özen göstermek,

-Otelimizde iyi bir Atık Planı oluşturmak ve atıklarımızın lisanslı firmalarla bertarafını sağlamak,

-Yerel tedarikçileri tercih ederek yörenin gelişimine katkıda bulunmak, tüm satın almaları verimli ve çevreye duyarlı şekilde adil ticaret ilkesine bağlı kalarak gerçekleştirmek,

-Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı şeffaflık içinde tüm paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşmak,

-Sürdürülebilirlik performansımızı sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmektir. 

 

URLA 1867 HOTEL YÖNETİMİ